Odzyskiwanie danych renoma poważna zarekomendowania.

Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały przypadkowo usunięte, uszkodzone lub z jakiegokolwiek powodu stały się niedostępne. Odzyskiwanie danych może być wykonywane w różnych sytuacjach, takich jak awaria dysku twardego, niedostępna partycja lub nierozpoznany format. W odzyskiwaniu danych mogą również pomóc profesjonalne usługi odzyskiwania danych. Po utracie dostępu do danych dostępne jest oprogramowanie do odzyskiwania danych, które umożliwia ich przywrócenie.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały utracone, przypadkowo usunięte, uszkodzone lub stały się niedostępne.

Zazwyczaj odzyskiwanie danych odbywa się na podstawie kopii zapasowej, przy czym im nowsza kopia zapasowa, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania danych. Należy jednak pamiętać, że odzyskiwanie danych wymaga planu tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. W idealnym przypadku odzyskiwanie danych powinno być częścią planu odzyskiwania danych po awarii. Oprogramowanie do odzyskiwania danych to jeden ze sposobów przywracania formatowania systemu w przypadku usuniętych plików. Ponadto wyspecjalizowane służby mogą fizycznie odzyskać dane z dysku twardego, jeżeli jest on poważnie uszkodzony.

Większość przypadków utraty danych wiąże się z nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego, przypadkowym usunięciem lub uszkodzeniem plików na dysku twardym. W rzadkich przypadkach przypadkowe uszkodzenie może doprowadzić do tego, że danych nie będzie można odczytać. W takich przypadkach specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych może naprawić błędy systemu plików i tabeli partycji oraz odzyskać dane. Specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych może wykonać obraz nośnika pomimo przerywanych błędów i uszkodzonych tabel partycji. W przeciwieństwie do procesu odzyskiwania danych wykonywanego przez technika komputerowego, narzędzia te nie wymagają specjalnego sprzętu ani dostępu do talerzy.

Istnieją różne powszechne przyczyny utraty danych, w tym awarie sprzętu i przerwy w dostawie prądu. Inne powody utraty danych to przypadkowe usunięcie danych, błędy logiczne lub awarie sprzętu. Na przykład dysk twardy może ulec awarii z powodu wadliwego systemu plików lub uszkodzonej partycji, a dane na tym dysku nie mogą zostać odczytane. Jeśli jednak dane na płytce drukowanej nie zgadzają się z danymi na talerzach, napęd nie będzie się kalibrował, a głowice będą klikać. W takich przypadkach może być konieczna wymiana napędu. Proces ten umożliwia wyodrębnienie danych na nowym napędzie.

Pierwszym krokiem w odzyskiwaniu danych jest zlokalizowanie usuniętego pliku. Jeżeli nie można go znaleźć w Koszu, można spróbować go odzyskać, lokalizując go w “Koszu”. Jeżeli od czasu ostatniego usunięcia pliku nie zostały zapisane żadne nowe dane, prawdopodobnie można go odzyskać. W ten sposób szanse na odzyskanie danych będą większe niż kiedykolwiek, gdyby usunięty plik nigdy nie został zapisany.

Można to osiągnąć za pomocą oprogramowania

Informacje o pliku są przechowywane w różnych miejscach na dysku twardym. System operacyjny Windows używa tabeli alokacji plików do śledzenia lokalizacji plików na dysku twardym. Tablica alokacji przypomina spis treści książki, a rzeczywiste pliki są stronami. Oprogramowanie do odzyskiwania danych może odtworzyć strukturę folderów i nazwy plików, jeżeli metadane pliku pozostały nienaruszone. Jeżeli jednak metadane nie są obecne, odtworzenie danych jest niemożliwe.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych skanuje urządzenie pamięci masowej i próbuje przywrócić z niego dane. Niektóre aplikacje obsługują więcej niż jeden system plików, dlatego przed zakupem programu należy dowiedzieć się, jakiego typu są dane. Większość programów do odzyskiwania danych obsługuje większość popularnych systemów plików, choć niektóre z nich mogą nie obsługiwać wszystkich typów plików. Na przykład takie oprogramowanie, jak Disk Drill, skanuje ponad 1000 typów plików, ale może nie być w stanie odzyskać plików z systemów APFS i HFS+.

Korzystając z oprogramowania do odzyskiwania danych, można przywrócić usunięte pliki do stanu używalności. Oprogramowanie do odzyskiwania danych analizuje metadane w celu określenia, które sektory są nieczytelne, a następnie je rekonstruuje. Proces ten może być skuteczny nawet wtedy, gdy dysk uległ poważnemu uszkodzeniu fizycznemu. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania, można nawet przywrócić dane z uszkodzonej tablicy partycji. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, a także wyeliminować konieczność stosowania drogiego sprzętu i napraw fizycznych.

Jeśli przypadkowo skasowałeś lub sformatowałeś dysk twardy, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy oprogramowanie do odzyskiwania danych może je odzyskać. Odzyskanie danych może być konieczne z wielu powodów. Na przykład, jeśli dysk twardy został uszkodzony w wyniku wypadku, możesz chcieć skopiować pliki na inne urządzenie. Jednak w takim przypadku odzyskanie danych może okazać się niemożliwe. Na szczęście oprogramowanie do odzyskiwania danych nadal umożliwia przywrócenie części plików, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Istnieje wiele różnych powodów, dla których urządzenie pamięci masowej może nie zachowywać danych. Należą do nich usterki mechaniczne lub elektryczne, wirusy komputerowe, a nawet błędy ludzkie. Fizyczne uszkodzenia nośników pamięci mogą być spowodowane upuszczeniem zewnętrznego dysku twardego lub złamaniem złącza USB. Mogą też powstać w wyniku zalania wodą lub pożaru. W takich przypadkach specjaliści zajmujący się odzyskiwaniem danych będą musieli pracować z uszkodzonymi talerzami. Na szczęście istnieją już sposoby na odzyskanie danych w przypadku uszkodzenia nośnika.

Fizyczne uszkodzenie nośnika występuje wtedy, gdy powłoka magnetyczna talerzy dysku twardego zostaje naruszona. Może się to zdarzyć w przypadku każdego typu mechanicznego urządzenia pamięci masowej. W najczęstszym przypadku głowice odczytujące/zapisujące stykają się z wirującymi talerzami. Inne przyczyny fizycznych uszkodzeń nośników to upuszczenie dysku twardego lub jego przegrzanie i nadmierna eksploatacja. Dysk twardy może również ulec awarii z powodu wycieku substancji do komory wewnętrznej. Na szczęście istnieje kilka sposobów naprawy uszkodzonego dysku twardego.

W zależności od stopnia uszkodzenia fizycznego dane mogą być niemożliwe do odczytania. Uszkodzenia logiczne mogą być spowodowane komunikatem o błędzie dysku twardego, wirusem lub innym problemem logicznym. W takich przypadkach oprogramowanie do odzyskiwania danych może pomóc w przywróceniu danych. Można również użyć oprogramowania do ponownego zapisania plików systemowych lub sformatowania dysku. Tego typu uszkodzenia są wprawdzie trudniejsze do naprawienia, ale często można jeszcze liczyć na odzyskanie danych.

Podczas fizycznego procesu naprawy uszkodzonego urządzenia pamięci masowej niszczone są wewnętrzne mechanizmy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie plików, a nawet ich całkowitą utratę. Fizyczne uszkodzenie urządzenia pamięci masowej może nastąpić w różnych okolicznościach, takich jak pożar, powódź, wadliwe części elektroniczne lub uderzenie głową. Uszkodzenia fizyczne są najczęściej spotykane w przypadku zewnętrznych dysków twardych, ale mogą również wystąpić wewnątrz komputera.

To jest drogie

Koszty odzyskiwania danych mogą się znacznie różnić. Renomowana firma pobierze za odzyskanie danych od 100 do 300 USD, przy czym cena będzie nieco wyższa. Przy wyborze firmy świadczącej usługi odzyskiwania danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym jej doświadczenie, dostępność i reputację. Początkujący i niedoświadczeni użytkownicy powinni unikać firm, które oferują tanie usługi odzyskiwania danych. Często firmy te odzyskują dane tylko w najczęstszych przypadkach, a resztę uznają za niemożliwą do odzyskania.

Koszty naprawy dysków twardych są również wysokie. Koszt elementów dysku twardego nie zawsze odzwierciedla ilość czasu, jaką specjalista od odzyskiwania danych poświęci na wykonanie zadania. Wiele firm pobiera z góry opłatę za usługę i pobiera ją nawet wtedy, gdy nie udaje się odzyskać danych. Ponadto istnieją firmy, które reklamują usługi wysokiej jakości, ale pobierają wysokie opłaty i mogą nie cieszyć się dobrą reputacją. Dyski twarde są delikatne, a niektóre z nich wymagają wymiany. Nawet proste przypadki mogą kosztować setki dolarów.

Chociaż istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na cenę odzyskiwania danych, cena usługi zależy od rodzaju utraconych danych. Na przykład odzyskiwanie danych ze smartfonów kosztuje ok. 195 PS, natomiast usługa odzyskiwania danych z dysku twardego może kosztować ok. 350 PS. Koszt zależy także od wartości danych. Odzyskiwanie danych to ważne zadanie, dlatego wybór odpowiedniej firmy może zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy i kłopotów.

Jeśli potrzebujesz TB danych, ich odzyskanie zajmie więcej czasu. Możliwe jest jednak odzyskanie danych z dysku o pojemności jednego gigabajta. Renomowana firma zajmująca się odzyskiwaniem danych pobiera zryczałtowaną opłatę oraz stawkę godzinową. Stawki godzinowe zwykle oscylują wokół 150 USD, ale mogą sięgać nawet 300 USD. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych zazwyczaj pobierają opłatę za każdy GB odzyskanych danych, która różni się w zależności od dysku twardego i urządzenia pamięci masowej.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]